zájezd - Bučovice - Poslední puchýř

29.08.2017 14:17

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  MALÁ HANÁ Velké Opatovice

pořádá
dne
18.listopadu 2017

autobusový zájezd na turistický pochod

"ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM"

Start a cíl: Bučovice

Místo odjezdu: sokolovna Velké Opatovice

Další možná místa nástupu: V. Opatovice, Jevíčko, Jaroměřice, Uhřice,

Cetkovice, Světlá, Šebetov, Knínice, Boskovice, Benešov

Čas odjezdu: v 6.00 hod.      Návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu: 200 Kč   

Sleva pro členy KČT Malá Haná 50 Kč

Trasy : 5, 11, 21, 25, 33, 42, 50 km

Trasy vedou krásnou krajinou Ždánického lesa.

více INFO o pochodu :   www.puchyr-bucovice.cz

Informace a přihlášky:

Dušan Machourek - tel. 604 133 866  email : machourek@seznam.cz